Dự án công trình : Phạm Phong Lan

Chủ đầu tư: Phạm Phong Lan
Địa chỉ: Quận Tân Bình