Dự án công trình : Ngô Viết Thanh

Chủ đầu tư: Ngô Viết Thanh
Địa chỉ: Huyện Củ Chi