Dự án công trình : Nguyễn Trung Chính

Chủ đầu tư: Nguyễn Trung Chính
Địa chỉ: Quận 8