Dự án công trình : Nguyễn Trung Chính

Chủ đầu tư: Nguyễn Trung Chính
Địa chỉ: Quận 8
Miễn phí xin giấy phép xây dựng
Miễn phí thiết kế bản vẽ
Hổ trợ vay tới 70%