Dự án công trình : Huỳnh Xuân Thọ

Chủ đầu tư: Huỳnh Xuân Thọ
Địa chỉ: Quận 7 Tp.HCM