Giới thiệu

CÔNG TY XÂY DỰNG HOÀNG GIA HUY

Công ty xây dựng HOÀNG GIA HUY gọi tắc HOÀNG GIA HUY Co., Ltd được thành lập ngày 01/12/2006, là công ty hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường, cho thuê giàn giáo - cốt pha – máy móc.

Là một công ty ra đời trong thời điểm khó khăn của nghành Kiến trúc - Xây dựng nói riêng và kinh tế nói chung. Hơn bao giờ hết HOÀNG GIA HUY Co., Ltd hiểu rõ những khó khăn, thuận lợi và sứ mệnh của mình. HOÀNG GIA HUY Co.,Ltd luôn tìm tòi, sáng tạo, học hỏi không ngừng để đưa ra những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển toàn cầu.

Trong quá trình hoàn thiện, HOÀNG GIA HUY Co.,Ltd đã hợp tác cùng với các đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, tiến nhanh, vững chắc, bắt kịp cùng với nhịp độ phát triển xây dựng của Việt Nam.

Để từng bước khẳng định thương hiệu của mình, chúng tôi thấu hiểu rằng làm việc một cách chuyên nghiệp và tạo dựng uy tín thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mình.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP:

Hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tăng trưởng và phát triển bền vững với lợi ích cao nhất cho HOÀNG GIA HUY Co.,Ltd và cộng đồng.

CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN

Con người: Là nguồn tài sản vô giá, là sức mạnh của HOÀNG GIA HUY Co.,Ltd

Đoàn kết, hợp tác: Trong công việc, tính kỷ luật cao, tác phong chuyên nghiệp là giá trị cốt lõi, là truyền thống, là văn hóa của HOÀNG GIA HUY Co.,Ltd

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ: Là kết quả của sự sáng tạo, sự nỗ lực, là hình ảnh của HOÀNG GIA HUY Co.,Ltd. Vì vậy, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

Lợi nhuận: Là thước đo đối với sản phẩm và dịch vụ mà HOÀNG GIA HUY Co.,Ltd cung cấp, là yêu cầu sống còn của sự tồn tại và tăng trưởng;

Trách nhiệm với xã hội: Là mục tiêu của HOÀNG GIA HUY Co.,Ltd để phát triển bền vững.

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

Hướng về khách hàng: Khách hàng là trung tâm của mọi công việc, là đối tượng phục vụ quan trọng nhất.

Chất lượng, tiến độ là sự sống còn: Bàn giao sản phẩm và dịch vụ thoả mãn yêu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

Quan hệ hợp tác cùng tồn tại: Duy trì mối quan hệ các bên cùng có lợi, cùng phát triển tất cả các lĩnh vực.

Đào tạo nguồn nhân lực: Không ngừng cải tiến và đổi mới mọi mặt là vấn đề cốt yếu để thành công.

Đoàn kết tạo sức mạnh: Mọi người cùng nhau hợp tác trong mọi công việc là cách làm việc chung của Tập thể HOÀNG GIA HUY Co.,Ltd . HOÀNG GIA HUY Co.,Ltd là một tập thể thống nhất, mọi người tin tưởng và tôn trọng nhau.