Dự án công trình : Đỗ Cảnh Phụng

Chủ đầu tư: Đỗ Cảnh Phụng
Địa chỉ: Quận Tân Bình