Dự án công trình : Nguyễn Hoàng Việt

Chủ đầu tư: Nguyễn Hoàng Việt
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh