Dự án công trình : Nguyễn Thế Thiệu

Chủ đầu tư: Nguyễn Thế Thiệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp