Dự án công trình : Mai Văn Phấn

Chủ đầu tư: Mai Văn Phấn
Địa chỉ: Quận 1, Tp. HCM