Dự án công trình : Nguyễn Quốc Hải

Chủ đầu tư: Nguyễn Quốc Hải
Địa chỉ: Quận 3 TPHCM