Công trình nhà phố

Chủ đầu tư: Cô Phương
Địa chỉ: Tân Phú - TPHCM