Dự án công trình : Lê Đức Hiền

Chủ đầu tư: Lê Đức Hiền
Địa chỉ: Huyện Hóc Môn