Dự án công trình : Vũ Thị Huyền

Chủ đầu tư: Vũ Thị Huyền
Địa chỉ: Quận Tân Phú