Dự án công trình : Nguyễn Gia Nho

Chủ đầu tư: Nguyễn Gia Nho
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh