Dự án công trình : Thiên Sơn

Chủ đầu tư: Thiên Sơn
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận