Dự án công trình : Huỳnh Lê Anh Hiếu

Chủ đầu tư: Huỳnh Lê Anh Hiếu
Địa chỉ: Quận Tân Bình TPHCM