Dự án công trình : Đỗ Duy Minh

Chủ đầu tư: Đỗ Duy Minh
Địa chỉ: Huyện Hóc Môn