Dự án công trình : Nguyễn Đức Lợi

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Lợi
Địa chỉ: Quận 2 TPHCM