Dự án công trình : Cao Văn Thái

Chủ đầu tư: Cao Văn Thái
Địa chỉ: Quận Thủ Đức