Dự án công trình : Nguyễn Hoàng Vĩnh

Chủ đầu tư: Nguyễn Hoàng Vĩnh
Địa chỉ: Quận 3, Tp. HCM