Dự án công trình : Huỳnh Minh Chánh

Chủ đầu tư: Huỳnh Minh Chánh
Địa chỉ: Quận Gò Vấp