Dự án công trình : Nguyễn Đức Quang

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Quang
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận