Liên hệ

  Số điện thoại

  0913.933.448

  0911.861.968

  Địa chỉ:

  121 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

  Email

  xaydung@hoanggiahuy.vn

  xdhoanggiahuy@gmail.com

  0911.861.968