Liên hệ

Số điện thoại

0913.933.448

0911.861.968

Địa chỉ:

121 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Email

xaydung@hoanggiahuy.vn

xdhoanggiahuy@gmail.com